efek
Dark IV curve testi ile sahanızda güneş panellerinizdeki aşınmaları, busbar arızalarını, kalitesiz hücreleri, hücrelerdeki mikro çatlakları ve PID etkisi gibi verimi düşüklüğüne sebebiyet veren arzaları hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz.
stringp
Stringlerde, konnektörlerdeki gevşeklikten dolayı olan ve göz ile tespit edilmesi zor olan arızaların tespitini yapıp, hızlı bir şekilde arzanın giderilmesini sağlıyoruz.
modul voltaj
Kullandığınız güneş panellerinde bazen gerilim farklılıkları olabiliyor bu voltaj farklılıklarından dolayı verimsizlikler meydana gelmektedir. Sahip olduğumuz test cihazlarımız ile panellerinizi sökmeden, string üzerinde her bir panele ayrı ayrı verimlilik testi yapabiliyoruz.
modul risk
Güneş enerjisi santralinizdeki bağlı olan panellerin risk durumunu size grafiksel olarak tedarik edebiliyoruz. Böylece ilerleyen senelerde oluşabilecek herhangi bir güç düşümünde nerelere odaklanılması gerektiği konusunda detaylı risk analizini görebilirsiniz.
Güneş Paneli Verim Düşüklüğü
Güneş panellerinizde oluşabilecek voltaj farklılıkları verim düşüklüğüne sebep vermektedir. Örnekte gözüktüğü gibi stringlerin verim kalitesini kontrol ediyoruz.
Güneş Paneli Arızası
Santrallerde, bazen bir adet güneş paneli arızası bile büyük kayıplara neden olabilir. Arzalı panelin tespiti konusunda, panelinizi yerinden sökmeden hızlı bir şekilde sonuç almanızı sağlıyoruz.